Podložky na cvičení


Kdo si chce udržet dobrou fyzickou kondici, mÄ›l by velkou pozornost vÄ›novat pohybu, a to jakéhokoliv druhu. Prospěšná je i samotná chůze, která je mnohdy podceňovaná – spousta lidí ji ani za kondiÄní pohyb nepovažuje. V dneÅ¡ní dobÄ› cviÄí, sportuje a pohybuje se velká Äást národa. Jedni chápou význam pohybu, druzí mají sport a pohybové aktivity jednoduÅ¡e rádi. MíÄové hry, cyklistika, turistika, plavání, gymnastika, jóga, posilování – to vÅ¡e ÄŒeÅ¡i milují.

yoga-1146277_960_720

AvÅ¡ak pÅ™ijdou chvíle, kdy za svou kondiÄní aktivitou nemůžete vyrazit, a taková je i souÄasná doba, kdy se nás snaží srazit na kolena koronavirus. A pokud nebude situace kolem nÄ›j příznivÄ›jší, budou nás různá restriktivní opatÅ™ení postupnÄ› omezovat v kolektivním sportování, posléze možná i v individuálním. Ale toho, kdo považuje pohyb za souÄást svého života, nemůže nÄ›co takového vyvést z rovnováhy. Za pohybem vlastnÄ› vůbec nikam nemusíte – cviÄte prostÄ› doma. Mnozí to tak dÄ›lali na jaÅ™e pÅ™i první koronavirové vlnÄ›, tak proÄ v tom nyní nepokraÄovat.

PoÅ™iÄte pro celou rodinu podložky na cviÄení, a můžete se do toho pustit hromadnÄ›. A až se situace kolem epidemie uklidní, vezmete si podložky s sebou do tÄ›locviÄny, do přírody, do parku nebo tÅ™eba na plovárnu na trávník, anebo je dáte dÄ›tem na letní tábor. UplatnÄ›ní pro nÄ› bezesporu najdete i potom.

yoga-940359_960_720

A jaké naÅ¡e podložky jsou? SkvÄ›lé – nesají vodu a jsou protiskluzové. Vybrat si můžete z nÄ›kolika kategorií – podložky v různých tlouÅ¡Å¥kách i šířkách, v mÄ›kkém i tvrdším provedení. Nabízíme i výrobky pro profesionály (cviÄitelé, jogíni, aj.).

PÅ™i svém výbÄ›ru můžete volit i z různých materiálů. Podložky na cviÄení jsou vyrobeny jednak ze syntetické gumy (termoplastický elastomer TPE), anebo z přírodního materiálu, jímž je přírodní guma z Malajsie.

RubrikyNezařazené