Nimrod nebo myslivec?

Hobby neboli koníček, který byl dříve většinou jen záležitostí mužskou je určitě myslivost. Možná právě proto se dost dobře nedá přechýlit ani jeden výraz pro vyznavače této záliby. Zkuste v ženském rodě použít výraz myslivec nebo nimrod. Podle mého názoru se to nedá.

·        U nimroda by to bylo celkem pochopitelné, výraz je totiž odvozen od možná skutečné (biblické) postavy.
·        Nimrod byl lovec, který byl obdařen kouzelným pláštěm, kterým k sobě lákal zvěř.

Jistě by to jeho následovníci v dnešní době uvítali. Na druhou stranu si tím ale nejsem tak docela jistá. Přemnožená jsou jen divoká prasata, ostatní zvěře už je pomálu. A v tom by měl právě myslivec něco podniknout.

Práva, ale také povinnosti

Jeho povinností je zabývat se chovem

o   zvěř musí mít dostatek potravy
o   dostatek úkrytů při nepříznivém počasí
o   musí být poskytnut pernaté zvěři klid při hnízdění
o   nimrod musí regulovat početní stavy zvěře
o   odstranit z revíru zvěř nemocnou, poraněnou a přestárlou

Pokud vykonává vše tak jak, mu to přikazují řády, neměl by být problém s udržením rovnováhy zvěře v přírodě. Ono už se toho ale v tomto směru pokazilo tolik, že jistě nebude snadné dát vše opět do pořádku. Je jasné, že tento koníček je časově i psychicky celkem náročný. A hlavně velice zodpovědný, protože člověk, který má v hlavě jen to, s jakou omáčkou se podává divočák, napáchá v přírodě více škody nežli užitku.

Člověk, který se rozhodl, že bude věnovat svůj volný čas floře a fauně, by měl mít znalosti i v oblasti

o   zoologie – je potřeba, aby znal vnitřní i vnější stavbu těla zvěře
o   kynologie – musí být schopen rozeznávat plemena loveckých psů.

Nejlépe rozhodl o právu lovu kníže Boleslav v desátém století. Vydal první zákon, který se týkal myslivosti a v něm stanovil, že lovecké právo má jen on sám. A bylo vyřešeno.