Vylepšené vlastnosti kompaktních zářivek


Kompaktní zářivka je v podstatě typ nízkotlaké rtuťové výbojky, tento princip výroby umělého světla je znám již mnoho desítek let. Uvnitř baňky vzniká po zapálení plynové náplně ultrafialové záření, které dopadá na tenkou luminiscenční vrstvu, a ta způsobí výsledný světelný efekt. V zásadě nezáleží na tvaru konstrukce baňky a tak mohou výrobci být dostatečně kreativní a nabízet výrobky v nejrozmanitějších provedeních. Máme tedy možnost zvolit buď klasické rovné (lineární) trubice, nebo vybírat z tvarových řešení ve formě spirály, kruhu, elipsy, zaobleného obdélníku a mnoha dalších.
žárovka úsporka
Významnou složkou těchto světelných zdrojů je luminofor. Je to tenká vrstvička uvnitř skleněné baňky a podle jejího složení dochází k různým barevným škálám produkovaného světla. První prototypy vyráběné před třiceti lety měly jen omezené možnosti podání barev a tak byl o tato svítidla zájem především z důvodu úspory elektřiny. V té době se jim také začalo výstižně přezdívat úsporky .
Technický pokrok také přinesl značný posun v elektronickém vybavení napájecích zdrojů a předřadníků. Došlo ke zmenšení celkových rozměrů těles, která již pracují na mnohem vyšších frekvencích, nezpůsobují nepříjemné blikání a zvukové efekty rezonující tlumivky.
kompaktní zářivka

Vliv druhu umělého světla na lidský organismus

Pro lidské zdraví je přirozený pohyb v přírodě na slunečním světle. Jeho barva se v průběhu dne mění a tomu se také přizpůsobují pochody v organismu, především se mění hladiny hormonů, které spouští řadu procesů v srdečně cévním a lymfatickém systému. Jestliže se tomuto procesu přizpůsobí i osvětlení pracoviště a místností pro odpočinek, pak se výsledek přibližuje ideálnímu stavu. Nesmírně důležitá je především volba barevné teploty (teploty chromatičnosti), která by měla být spíše chladnější pro práci a zvýšení bdělosti a naopak teplejší v případě uvolnění a relaxace.