Jak udržet vodu čistou?

Voda v bazénu by měla být za všech okolností čistá. Nebo aspoň v rámci možností co nejčistší. Protože jenom taková člověku udělá dobře i po těle, i na pohled. Jenom u takové nehrozí ani pocit odporu, ani riziko nějaké té dost možná i více než nepříjemné infekce.
sochy u bazéu
Ovšem ač je voda napuštěná do takového bazénu zprvu dost možná i naprosto ideální, nezůstane takovou věčně. Protože stačí i jen několik málo krátkých chvil a už sem napadá třeba něco z okolní vegetace. Nebo sem něco přinese vítr. Nebo sem ze sebe něco spláchnou sami koupající se lidé, kteří do takové vody ne vždy vstupují čistí jako slovo boží.
A jakmile se do takové vody dostane nějaká ta mechanická nečistota, začne to tu být nepříjemné na pohled a postupně nejen na pohled. A když v tom začnou navíc ještě žít řasy a další mikroorganismy, není už věru o co stát.
dlouhý bazén
A proto používají majitelé bazénů nejedno zařízení, jímž je voda takových nepříjemných nečistot zbavována. Má-li člověk vlastnící bazén všech pět pohromadě, má mimo oněch pěti pohromadě i filtraci, bazénový vysavač, síťku k vybírání plovoucích nečistot a plachtu vhodnou k zakrytí vody ve chvíli, kdy bazén není používán. Čímž se dají odstranit větší mechanické nečistoty nebo se těmto dá v napadání do vody zabránit.
A co s nečistotami stejnými, ovšem daleko drobnějšími, takovými, jichž se nelze doposud popsanými způsoby zbavit?
U těch přijde více než vhod vločkovač do bazénu. Tedy koncentrovaný kapalný chemický přípravek, který slučuje samostatně neseparovatelné částice nečistot v bazénové vodě, jak praví odborníci. Nebo prostě látka, díky které se nejjemnější nečistoty zdrcnou ve větší kousky, jak říkáme my obyčejní lidé.
Ať tak či onak, díky vločkovači vzniknou z jemné špíny větší kousky, s nimiž si již dokážou filtrace nebo bazénový vysavač poradit. A voda je tak opět o něco čistší, než by jinak byla. O což jde každému, kdo je člověk a nikoliv čuně.