Jak se vyrábí extrudovaný polystyren?

Je to poměrně složitý proces, i když v principu jednoduchý. Jde o proces tzv. extruze, která vzniká vytlačováním krystalického polystyrenu ve formě taveniny, do níž se přidává vzduch speciálním mechanickým pěnidlem. Napěněná hmota se následně ochladí a vstřikuje do formy podle potřeby. Výsledkem je pak onen známý polystyren v podobě na sebe nalepených kuliček, které se tak rády drolí a ulpívají na všem kolem nás.
polystyren jako omýtka

Polystyrenové kuličky na stěnách domů

Obyčejný polystyren neextrudovaný by neměl takové fyzikální vlastnosti, kdyby se nevyráběl právě tímto způsobem, a jeho využití by nebylo možné v tolika odvětvích průmyslu, zejména ve stavebnictví. Extrudovaný polystyren vyniká především jako výborný tepelný izolant, a to i v místech, kde stavba přichází do styku s vlhkostí ve formě zeminy a vody v podloží.
Velkou předností extrudovaného polystyrenu je vodoodpudivost a nenasákavost. O tom už jsme se přesvědčili na fasádách domů. Důležitá je ale jeho správná pokládka s minimálním množstvím spár. Polystyrenové desky by měly být co největší a na fasádě tudíž co nejméně řezů a výřezů.
kuličky polystyrenu

Polystyren nachází své místo i v základech domů

Tento materiál má také velmi dobrou pevnost v tlaku. Toho se využívá u zateplování základů staveb, sklepení, podzemních bazénů a na dalších místech, která jsou vystavena tlaku podloží a zeminy. U základových desek je instalace extrudovaného polystyrenu samozřejmě podmíněna další nášlapnou vrstvou.
Výrobky z extrudovaného polystyrenu jsou odolné vůči působení plísní, vlhkosti, a dokonce odolají i hlodavcům a všem druhům hmyzu. Těchto vlastností stavitelé využijí hlavně při tepelné izolaci spodních částí staveb, a to i pod úrovní terénu. Téměř žádný materiál dnes vyráběný nedokáže odolat těmto vlivům, když je zakopaný pod zemí. Polystyren ano. Nepřijímá nejen vlhkost, ale také se mu vyhýbá hmyz a hlodavci o něj rovněž nemají zájem, protože jim jednoduše nechutná.